فرمول استخدام
فرمول استخدام
فرمول استخدام
فرمول استخدام شدن ساده است:

خيلي سريع به فرمول پنجگانه استخدام شدن نگاه مي كنيم و به بحث مهم رزومه مي پردازيم.

-1 رزومه: قبل از اينكه كارفرما شما را ببيند از شما خوشش بيايد!
-2 ظاهر: وقتي كارفرما شما را ديد، از ديدن شما لذت ببرد.
-3 حرف زدن: وقتي حرف هاي شما را شنيد از شنيدن آن لذت ببرد.
-4 القا: با تكنيك هايي كه به شما ياد مي دهيم كارفرما را به خود علاقمند كنيد.
-5 نبايد ها: تو ذوق كارفرما نزنيد! به عبارتي مثل يك لكه سياه روي يك ديوار سفيد به چشم نياييد.

گام اول رزومه:

رزومه چيست؟
رزومه معرفي نامه اي شامل خلاصه اي از تجربيات كاري، سوابق تحصيلي و مهارتهاي فرد جوياي كار است. اين معرفي نامه ميتواند بصورت تايپ شده در حداكثر يك يا دو صفحه در قالب اوراق چاپ شده و يا نسخه از سوي كارجو به كارفرما ارائه گردد.
با گسترش روزافزون بازار كار در زمينه هاي گوناگون و نيز افزايش شمار متقاضيان مشاغل مختلف، رزومه
نويسي به غير از يك ضرورت به يك فن و مهارت در كاريابي تبديل گشته است و ارائه درست و هوشمندانه آن توسط كارجو ميتواند وجه تمايزات بارزي را در عرصه رقابت كاريابي بين وي و ساير رقبايش ايجاد نمايد.
از طرفي كارفرمايان مايلند تا قبل از مصاحبه تلفني و يا حضوري با متقاضيان، ضمن صرفه جويي در وقت خود كارجويان را از روي تجربيات و توانائيهايشان گروه بندي يا اصطلاحاً غربال كنند. اين كار به آنها اين امكان را مي دهد كه با رتبه بندي رزومه هاي وارده، افراد مورد نياز خود را كه داراي انگيزه و توانايي كافي هستند به مصاحبه دعوت و نهايتاً بهترينها را استخدام نمايند. بررسي رزومه متقاضيان ضمن ايجاد صرفه جويي در وقت كارفرمايان در مرحله گزينش باعث مي شود تا معيارهاي سنجشي آنها بشكل مؤثرتري انجام پذيرفته و از پرداختن به تماسها و مصاحبات غير مرتبط با موضوع كار اجتناب گردد .
اگر بعنوان كارجو بدنبال كار هستيد هوشيار باشيد كه ارائه رزومه فرصت مناسبي براي عرضه و تبليغ توانايي و مهارتهاي شما به كارفرما است. هدف نهايي رزومه اين است كه ملاقات با كارفرما را برايتان تضمين نموده و در نهايت شما را به سوي ميز مصاحبه استخدامي هدايت نمايد. به ياد داشته باشيد كه رزومه شما، نماينده و معرف شما نزد كارفرمايي است كه هنوز شما را نديده و نمي شناسد. پس نحوه طراحي آن به گونه اي كه معرف قابليتها و شايستگي هاي شما باشد، از اهميت ويژه اي برخوردار است. به ياد داشته باشيد كه هميشه و در هر ارتباطي اولين برخورد نقش كليدي و مؤثري در ادامه و بقاء رابطه ايفاء مي نمايد و رزومه شما اولين برخورد شما -هر چند غير حضوري- با كارفرما بوده كه نمايانگر شناخت يا تعبير وي از قابليتهاي شما خواهد بود .لذا دقت داشته باشيد كه نوع انتخاب كلمات و ساختار جمله بندي شما در ذهن كارفرما مي تواند بيانگر سطح دانش، تحصيلات و تجربيات اجتماعي شما باشد .رزومه تان بايد شما را فردي مشتاق و همچنين تجربيات كاريتان را مرتبط و جذاب نشان دهد .

ساختار استاندارد رزومه

هر رزومه از ساختار و قالبي مشخص برخوردار است. اين بدين معني است كه محتويات مندرج در رزومه مي بايست در قسمتهاي مجزا و بترتيبي معين نوشته شود. توصيه مي شود قبل از توضيح هر قسمت، عنوان آنرا با يك تيتر از ساير محتويات جدا و مشخص نمائيد. اين امر سبب مي شود تا چشم خواننده بسهولت و سرعت مطالب دلخواه را بيابد. در زير به بررسي ساختار رزومه مي پردازيم.

-1 اطلاعات شخصي
اين قسمت شامل اطلاعات اوليه كارجو بوده و بعنوان اولين بخش رزومه قرار مي گيرد. اطلاعات اين قسمت
شامل نام كامل، شماره شناسنامه، شماره كارت ملي، تلفن تماس، آدرس ايميل يا پست الكترونيك، سال تولد و محدوده سكونت كارجو مي باشد. نام بايد بصورت كامل ،نام و نام خانوادگي بوده و با سايزي بزرگتر
درج شود. سال تولد صرفا جهت اطلاع كارفرما از سن شماست و لذا درج دقيق ماه و روز آن غير ضروري است.
توصيه مي شود بدليل حفظ حريم اطلاعات شخصي از ذكر آدرس بطور كامل پرهيز نموده و صرفاً به مشخص نمودن محدوده سكونت اكتفا ورزيد .
-2 علائق حرفه اي

اين قسمت از رزومه مبين توضيحي مختصر از علائق و خواستگاه حرفه اي كارجو مي باشد. لطفاً توجه فرمائيد كه اين بخش از رزومه جنبه اختياري داشته و در صورت تمايل به درج، پس از اطلاعات شخصي قرار مي گيرد.درج مطالب در اين قسمت بايد صريح و كوتاه باشد يعني چيزي در حدود دو يا سه خط. با صراحت و صداقت زمينه هايي كه در آنها علاقمند به كار و فعاليت هستيد را توضيح دهيد. توجه داشته باشيد كه علاقه شما امريست جدا از تواناييتان و در اين بخش نيازي به اشاره به توانايي و مهارتهايتان نيست. دقت كنيد كه رابطه اي بين علائق شما و كاري كه برايش درخواست مي دهيد برقرار باشد در غيراينصورت شايد كارفرما چنين بيانديشد كه شما درك درستي از نياز وي و يا وظايف سمت مربوطه نداشته ايد. اين بخش مربوط است به نمايشي از شخصيت كاري خودتان در ذهن كارفرما. اين نكته كه كارفرما با خواندن اين بخش از رزومه تان شما را راسخ در جايگاهي كه خودتان را در آينده در آن مي بينيد حس نمايد، تصوير بسيار مؤثري از شخصيت مصمم و با انگيزه شما در ذهن وي ايجاد خواهد نمود .

-3 مدارك و سوابق تحصيلي

ذكر سابقه تحصيلي كارجو از نكات مهم در نگارش رزومه مي باشد و وجود آن ضرو ري است. ليستي از
تحصيلات علمي و دانشگاهي خود تهيه كنيد و آنها را بترتيب از آخر به اول در اين قسمت درج كنيد. دليل
اينكار اينست كه كارفرمايان تمايل دارند تا ابتدا بروزترين و آخرين سوابق شما را بررسي كنند. براي هر مورد در ليست، نام رشته تحصيلي، نام دانشگاه يا موسسه و در نهايت تاريخ شروع و اتمام دوره تحصيلي را قيد نمائيد. در زير هر كدام از اين موارد ميتوانيد به گرايش رشته مربوطه، دروس اصلي يا مرتبط گذرانده شده، موضوع پروژه يا پايان نامه و در صورت تمايل معدل فارغ التحصيلي خود اشاره كنيد. البته ذكر اين موارد تنها در صورت مرتبط بودن با كار و سمت درخواستي پيشنهاد مي شود و در صورت اشاره از نوع ارتباط آنها با كار مطمئن شويد .توصيه مي شود در صورتيكه آخرين مدرك تحصيلي شما كمتر از كارشناسي يا ليسانس است، به معرفي رشته تحصيلي دبيرستاني خود نيز بپردازيد.

-4 سوابق حرفه اي

اين قسمت يكي از مهمترين و ضروري ترين بخش هاي رزومه كارجو بوده و محل توجه ويژه اي براي بسياري از كارفرمايان محسوب مي شود. جهت تكميل اين بخش از رزومه خود ليستي از سوابق كاري و سمتهاي خود در گذشته تهيه نموده و آنها را مانند سوابق تحصيلي بترتيب از آخر به اول در اين قسمت درج كنيد. هر كدام از موارد ذكر شده در ليست اين قسمت بايد شامل جزئيات زير باشد .
يك: سمت و عنوان شغلي
مثال : كارشناس كنترل پروژه ، كمك حسابدار ، منشي و مسئول دفتر ، محقق و پژوهشگر ، ناظر چاپ
و يا غيره
دو: نام شركت، موسسه يا محل كار
مثال : شركت آرمانگرپردازش ، شركت خدمات فروش ايرانسل ، چاپ و انتشارات
سرمدي و يا غيره
سه: مدت زمان فعاليت
مثال : از آبان 1385 تا شهريور 1388
چهار: مسئوليتهاي سمت و كارهاي مهم انجام شده

مثال : "مديريت تيمي از تحليلگران و برنامه نويسان جهت پياده سازي پروژه نرم افزاري قيمت تمام
شده" يا "مسئول هماهنگي و اجراي سمينارهاي آموزشي در شهرستانها" ي ا "عضو فعال تيم توليد
محتوا و ويرايش كتاب تست كنكور ..." يا "عضو تيم حسابداري و مسئول ثبت سندهاي خريد در
سيستم مالي و تهيه گزارش از مغايرتهاي بانكي در مقاطع از پيش تعيين شده"
ذكر تمام يا نيمه وقت بودن مشاغل قبلي بهتر است در قسمت 4 (مسئوليتهاي سمت) انجام شود. در اين
قسمت از رزومه نيازي به ذكر مقدار حقوق دريافتي در كارهاي قبلي نيست. پيشنهاد مي شود چنانچه سوابق كاري گذشته شما در شهر ديگري انجام شده، نام آن شهر را نيز در قسمت 2 و بلافاصله بعد از نام محل كار ذكر نمائيد .
چنانچه در صدد تغيير زمينه شغلي خود هستيد و بر اين گمانيد كه مسئوليتهاي اخيرتان ربط چنداني به
موضوع كار جديد ندارد، ميتوانيد عنوان اين بخش از رزومه را به نام سوابق مرتبط تغيير داده و در آن تنها به
ذكر سمتها و مسئوليتهاي مرتبط (با همان ترتيب جديد به گذشته) بپردازيد. در اينصورت بخش ديگري تحت
عنوان ساير سوابق كاري اضافه نموده و مواردي كه داراي ارتباط كمتري هستند را در اين قسمت بگنجانيد .
اگر دانشجو يا كارآموزي هستيد كه سابقه حرفه اي در كارنامه خود نداريد، نگران نباشيد. انجام هر كار يا قبول هر مسئوليتي كه در گذشته و بدون استخدام انجام داده ايد و حتي انجام كارهاي فوق برنامه در دانشگاه نيز ميتواند سابقه اي از كار و فعاليت شما محسوب شود. لذا از اينكه تازه كار هستيد و قبلاًاستخدامكسي يا جايي نبوده ايد نااميد نباشيد. به خاطر داشته باشيد كه هر كارمند باسابقه و مجربي يك نقطه آغاز در كارنامه حرفه اي خود دارد. كارفرمايان در رزومه شما بدنبال پيدا كردن ارتباط بين توانائي هاي شما و نيازهاي شغل كنوني هستند و مايلند بدانند كه چگونه توانسته ايد از توانائي هاي فردي خود در امور مختلف كاري بهره گرفته و يا اينكه چطور آنها را در موقعيتهاي مختلف كاري توسعه و رشد داده ايد .
هنگام توضيح مسئوليتهاي پيشين خود در انتخاب نوع كلمات دقت كنيد. كلمات نوشته شده بايد بيانگر انگيزه،جديت و خلاقيت شما در اداره امور محوله باشد. نوع نگارشتان بايد تا آنجا كه ممكن است مثبت و انرژي بخش باشد. سعي كنيد از دامنه افعال و كلمات بيشتري استفاده نمائيد تا رزومه تان جذاب تر گردد و از ذكر كلمات يا افعال داراي معاني منفي اجتناب نمائيد. به تفاوت بين "عنوان سمت" و "توضيح مسئوليت" توجه كنيد. سمت الزاماً بيانگر روش كار نيست! از پرداختن به افكار كليشه اي نظير "همه ميدانند مهندس صنايع چه كار انجام ميدهد "!!يا "خب، هر كارفرمايي كه ميداند بازارياب يعني چه " !!بپرهيزيد و نگذاريد اين افكار باعث شوند تا در ارائه توضيح دچار كم گوئي شويد و وظايفي را كه انجام مي داديد به روشني توضيح دهيد. بهتر است توضيحات شما با اختصار ولي كامل انجام گيرد و بجاي استفاده از جمله از عبارت استفاده كنيد.

-5 تجربيات و دوره هاي تخصصي
درج اين قسمت در رزومه جنبه اختياري دارد. چنانچه در حال ارسال درخواست براي يك كار تخصصي هستيد،مي توانيد اطلاعاتي درباره گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط و يا تجربيات مهم در پروژه هاي مرتبط بصورت ليستي از عبارات خلاصه شده آماده نموده و آنها را بر حسب تاريخ (از امروز به گذشته) مرتب نمائيد. براي هر مورد نام دوره، تاريخ و محل برگزاري آن، طول دوره و نوع گواهينامه اعطايي آن را مشخص نمائيد .توجه كنيد بيان كارهاي يا پروژه هاي گروهي كه در دوران مدرسه، دانشگاه يا دوران فراغت از تحصيل انجام داده ايد بسيار موثر مي باشد زيرا شما قرار است وارد يك مجموعه شويد. از آنجا كه مجموعه كارگروهي انجام مي دهد و سابقه شما در كار گروهي مي تواند امتياز مثبتي تلقي شود.
به عنوان مثال حتي عضويت و فعاليت در نشريات دانشگاه مي تواند تاثير بسزايي داشته باشد. در زير چند نمونه از اين موارد ذكر شده است.
-1 پروژه هاي گروهي در دوران تحصيل
-2 شركت در مسابقات مختلف علمي يا فرهنگي
-3 حضور مستمر در كنفرانس ها يا همايش هاي مختلف
-4 كمك به برگزاري كنفرانس ها همايش ها
..... -5
-6 مهارتها
توصيه مي شود پس از ذكر تحصيلات و سوابق حرفه اي، بخشي از رزومه خودتان را به توضيح مهارتهايتان
اختصاص دهيد. اين مهارتها مي توانند هم شامل مهارتهاي فني و تكنولوژيكي مانند كار با نرم افزار يا سخت افزارهاي مختلف باشد و هم شامل مهارتهاي فردي مانند كارگروهي، مسئوليت پذيري، خلاقيت، نظم پذيري، ميزان آشنايي با زبانهاي خارجي و نظاير آن .
هنگام ذكر مهارتها، ميزان آشنايي خود با هر مورد را صادقانه قيد نمائيد يعني مشخص كنيد تا چه اندازه با زبان انگليسي آشنا هستيد مثال : آشنا به مكالمه در حد متوسط و تسلط بر مكاتبات اداري در حد پيشرفته يا ميزان تسلط خود با نرم افزاري مانند اكسل را توضيح دهيد مثال : تسلط كامل در طراحي صفحات گسترده و نمودارگيري از داده ها و آشنا با فرمول نويسي در سطح ساد .

استفاده از واژه هاي زير مي تواند بسيار مفيد باشد:

-1 به جاي تسلط كامل از واژه ي تسلط كافي استفاده كنيد.
-2 به جاي واژه متوسط از عبارت در حد توان خود استفاده كنيد.
-3 به جاي واژه ي متوسط از عبارت مطالعه و آشنايي اوليه استفاده نماييد.
4-از ذكر واژه هاي خيلي عالي، عالي، خوب و خيلي خوب پرهيز نماييد.
5-از نوشتن واژه هاي ضعيف و خيلي ضعيف جدا خودداري نماييد.
6-مهارت هايي كه در آنها ضعيف يا خيلي ضعيف هستيد را اصولا ذكر ننماييد.

-7 حضور در كنفرانسها
اگر در حال ارسال درخواست كار جهت انجام كارهاي علمي و تحقيقاتي هستيد، ذكر تجربيات شركت در
كنفرانسهاي علمي و تخصصي از اهميت ويژه اي برخوردار است. ليستي از اين فعاليتها تهيه كرده و آنها را برحسب تاريخ -از امروز به گذشته- مرتب نمائيد. براي هر مورد نام سمينار يا كنفرانس را به همراه تاريخ و محل برگزاري قيد نمائيد .


نويسنده : شماتی


تبليغاتclose
آگهی رایگان